Domedagens samlingsplatser

Samlingen sker på fyra sätt, två i detta liv och två i livet efter detta.

Den första samlingsplatsen omtalas i Allâhs (ta´âlâ) ord:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْ

”Det är Han som förmådde dem av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som hädade, att överge sina hem vid den första [stora] mönstringen.”1

az-Zuhrî sade:

”De tillhörde stammen som aldrig hade blivit utkörd från sina hem. Allâh (´azza wa djall) hade dock bestämt att de skulle köras ut för att inte straffas i detta liv. Den första samlingsplatsen som de samlades på i detta liv var Shâm.”

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Den som tvivlar på att samlingsplatsen kommer att vara i Shâm skall läsa den här versen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till dem: ”Gå ut!” De sade: ”Vart då?” Han sade: ”Till samlingsplatsen.”2

Qatâdah sade:

”Detta är den första samlingsplatsen.”3

Den andra samlingsplatsen nämns i hadîthen som rapporteras av Muslim via Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Människorna kommer att delas upp i tre grupper; de som hoppas på Allâhs belöning och fruktar Hans straff, två på en kamel och tre på en kamel. Resten kommer att samlas ihop av elden som övernattar när de övernattar och sover middag när de sover middag och gör morgonen till möte när de går morgonen till möte och går kvällen till möte när de går kvällen till möte.”4

Qatâdah sade:

”Den andra samlingsplatsen är en eld som samlar dem från öster till väster och övernattar där de övernattar och sover middag där de sover middag och äter det som de lämnar efter sig.”5

al-Qâdhî ´Iyâdh sade:

”Den här samlingsplatsen är på jorden är strax innan Domedagen och den är dess sista kännetecken, vilket Muslim nämnde efter att ha nämnt tecknen före Domedagen:

”Det sista är en eld som ska komma från Jemen. Den kommer att få människorna att sluta sig till deras samlingsplats.”6

Vad som bevisar att denna eld tar plats innan Domedagen är hans ord:

”Resten kommer att samlas ihop av elden som övernattar när de övernattar och sover middag när de sover middag och gör morgonen till möte när de går morgonen till möte och går kvällen till möte när de går kvällen till möte.”

I andra rapporteringar som inte finns hos Muslim står det:

”När ni hör talas om den skall ni bege er till Shâm.”

Det är som om han befaller att man kommer till Shâm innan den börjar besvära dem.

Den tredje samlingsplatsen är ståndpunkten på Domedagen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

”[En Dag] då Vi samlar in dem [alla] och inte lämnar någon kvar.”7

Den fjärde samlingsplatsen är när de samlas i paradiset och helvetet. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا

”Den Dag då Vi samlar de gudfruktiga inför den Nåderike i en ärofull församling.”8

Det vill säga på kameler. Andra säger att det betyder utmed handlingarna. Anas berättade att en man kom sade:

”Allâhs sändebud! Beträffande dem som återuppstår på sina ansikten; återuppstår den otrogne på sitt ansikte?” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Är inte Han som fick dem att gå på benen kapabel till att få dem att gå på sina ansikten på Domedagen?”9

Qatâdah sade när han fick reda på detta:

”Jo, jag svär vid vår Herres makt.”10

1 59:2

2 Nämnt av Ibn Kathîr i hans Tafsîr (4/333).

3 Nämnt av Ibn Kathîr i hans Tafsîr (4/333).

4 Muslim (2861).

5 Djâmi´-ul-Bayân (28/29) av at-Tabarî.

7 18:47

8 19:85

9 Muslim (2806).

10 al-Bukhârî (4482).