Domedagen är morgondagen

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Troende! Frukta Allâh, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen! Ja, frukta Allâh! Han är väl underrättad om vad ni gör.”1

Det vill säga att ni skall titta vad ni har förberett för nästa liv. Låt var och den titta vad han har gjort för nästa liv. På grund av försummelse kan vissa påbud utebli på samma sätt som vissa förbud kan utföras. Om människan granskar sig själv och funderar finner hon vad hon har försummat och syndat. Till följd därav påskyndar hon sin ånger och förbättring.

Funderingar medför flera fördelar däribland självgranskning, kontroll av handlingar och uttalanden samt överblick över uteblivna plikter och gjorda synder. Varje människa som ansvarar för sina handlingar är ålagd att fundera och granska sig själv. Hon får inte slarva och försumma. Hon kanske syndar utav försummelse. Hon kanske slarvar med plikter utav försummelse. Du är ålagd att titta vad du gör, granska dig själv och se vad du har förberett för morgondagen.

Nästa liv kallas för morgondagen för att framhäva dess närhet. Morgondagen kommer efter den här dagen. Detta liv motsvarar en dag. Efter den här dagen kommer morgondagen. Hela det här livet är som en enda dag, från dess begynnelse till dess slut. Det är begränsat och går mot ett slut. Efter det kommer nästa liv. Det tillkommer den rena själen och människan som ser efter sin själ och bryr sig om att skona och rädda den att förbereda sig och titta på nästa liv.

159:18