Domedagen 2012

Fråga: Det är utspritt bland många människor i världen att Domedagen kommer att äga rum 2012. De säger att detta är vad de biologibaserade studierna tyder på.

Svar: De har inget annat att göra. De har lämnat den nyttiga kunskapen som gagnar dem för gissningar. Det går säkerligen inte att veta när Domedagen skall äga rum. Det är bara Allâh (djalla wa ´alâ) som vet det. Det är Han som vet när Domedagen äger rum. Han har inte ens klargjort det för Sina änglar, sändebud eller någon annan skapelse. Djibrîl bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berätta för honom om Domedagens tid. Han sade:

”Den frågade vet inte mer än frågeställaren.”

Det vill säga att jag och du inte vet när Domedagen skall äga rum.

Vi har ingen nytta av att veta när Domedagen skall äga rum. Vad som verkligen gagnar oss är goda handlingar och förberedelse för den. Det gagnar oss.