Dömda till tvångsarbete hos Salomo

Andra Krönikeboken 8:7

7Alla som var kvar av hettiterna, amoreerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, dessa som inte hörde till Israel – 8de av deras efterkommande som var kvar i landet, därför att israeliterna inte hade gjort slut på dem – alla dessa satte Salomo till tvångsarbete; så är det än i dag. 9Av israeliterna däremot tog han inte några till slavar vid sina arbeten; de var i stället soldater, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans stridsvagnsstyrkor.