Dömd innovatör till helvetet

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/160-161)

Fråga: Får jag säga till en innovatör att han ska till helvetet?

Svar: Nej. Hotfulla texter ska visserligen citeras och återberättas, men de får inte implementeras på individer. Vad vet du, måhända ångrar han sig och blir bättre än du och inträder i paradiset innan dig? Att säga så är en okunnig dom om Allâh. Allâh säger till dig:

Vem är det som svär vid Mig om att Jag inte skall förlåta den och den personen? Jag har förlåtit honom och tillintetgjort dina handlingar.”1

Utfärda inga ignoranta domar om Allâh. Alla dessa sekter är vilsna och ledande till helvetet, men du får inte anklaga en person för att hamna i helvetet då det finns chans att han faktiskt ångrar sig och återvänder till sanningen.

1Muslim (2621).