Dom över Jerusalem

Sefanja 3:1

http://www.bibeln.se/las/2k/sef

https://www.bible.com/bible/1223/ZEP.3.SFB15

1Ve den trotsiga, befläckade staden,

förtryckets stad.

2Den har inte lyssnat

och inte tagit varning.

Den förtröstar inte på Herren

och tyr sig inte till sin Gud.

3Dess styresmän är som rytande lejon,

dess domare som vargar –

inte ett ben lämnar de kvar till morgonen.

4Dess profeter är stora i orden

och fulla av svek.

Dess präster kränker det heliga

och gör våld på Herrens lag.

5Herren, den rättfärdige, är mitt ibland dem –

han gör aldrig orätt.

Var morgon fäller han sin dom,

den uteblir ej då dagen gryr.

Men syndaren har ingen skam i sig.

6Folkslag har jag utrotat,

deras borgar ligger i ruiner.

Jag har lagt gatorna öde, där färdas ingen,

städerna är förhärjade och tömda på folk,

ingen bor där längre.

7Jag sade: ”Du skall frukta mig och ta varning,

inte längre blunda för mitt hot.”

Men allt ivrigare blev de

i sin brottsliga framfart.

8Vänta därför, säger Herren,

tills jag träder fram och vittnar mot dem.

Jag har beslutat att kalla samman folk och riken

för att tömma min vrede över dem,

all min glödande harm.

Ty hela jorden skall förtäras

av min lidelses eld.

9Då skall jag förvandla folken,

så att de alla talar med rena läppar,

åkallar Herrens namn

och tjänar honom skuldra vid skuldra.

10Från andra sidan floderna i Kush

skall man frambära offer till mig.