Dom över de avfälliga

Sefanja 1:1

http://www.bibeln.se/las/2k/sef

https://www.bible.com/bible/1223/ZEP.1.SFB15

1Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, på den tid då Josia, Amons son, var kung över Juda.

2Allt skall jag utplåna

från jordens yta, säger Herren.

3Jag skall utplåna människor och djur,

himlens fåglar och havets fiskar.

Jag skall bringa de onda på fall

och utrota människorna från jorden,

säger Herren.

4Jag skall lyfta min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Där skall jag utrota Baals sista anhängare,

ingen skall minnas hans präster, avgudatjänarna.

5Jag skall utrota dem som knäfaller på taken

för att tillbe himlens här

och dem som knäfaller för Herren

men svär vid Milkom

6och dem som vänt sig bort från Herren,

inte söker Herren

och inte frågar honom till råds.