”Dogmen tas från al-Albânî och de lärda, men inte de nutida frågorna”

Fråga: Vad säger du om dem som säger att vi godtar trosläran från Shaykh al-Albânî och de lärda medan vi tar de nutida frågorna från andra?

Svar: Det är ett ruttet uttalande. Ni har vilselett människorna. Ni har fört människorna bakom ljuset. Ni har fått människorna att framstå som okunniga. Var är er framgång inom de nutida frågorna? Gulfkriget avslöjade er. Gulfkriget avslöjade er när ni gav er på dem som sade att det är tillåtet att ta hjälp av hedningarna mot hedningen. Vi nämnde bevisen för det som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh stödjer denna religion med en syndig man.”

Likaså rapporterade Abû Dâwûd i sin ”as-Sunan” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att ha fredsavtal med romarna. Tillsammans kommer ni att strida mot fienden framför er. Därefter kommer de att bedra.”

Ni har varken fattat de nutida frågorna eller lärt er kunskapen. Ni är kvar i samma sits och är förvirrade, förvirrade. Varje dag vänder ni kappan efter vinden. När ni förlorar och misslyckas och det visar sig att ni har missuppfattat de nutida frågorna, börjar ni ursäkta er.