Dogmen som inte alls nämns i Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden

Sett till att vi just nu talar om den största frågan i Ibn Taymiyyahs dogm, kan det vara obligatoriskt att nämna vad han allmänt håller fast vid när han bekräftar de egenskaperna. Han anser att texterna i Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden bekräftar egenskaperna överflödigt. Samtidigt finns det inte en enda text som ens tillsynes säger något annat. Varken Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon från Salaf sade att Allâh inte är ovanför himlen, inte är upprest över tronen, varken är innanför skapelsen eller utanför skapelsen eller några andra termer som förnekarna brukar.

Antingen är sanningen med dessa förnekare eller också är den med dem som bekräftar egenskaperna. Om vi säger att förnekarna har rätt, så är det välkänt att varken Qur’ânen, Sunnah eller någon följeslagare, efterföljare eller imam har uttalat sig på deras vis. Ingen kan citera någon av dem gällande det. Hur kan det vara möjligt att Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundets elit säger något som synbart eller till och med konkret går emot sanningen medan sanningen som måste betros nämns varken konkret eller ens synbart? I så fall hade det varit mer vägledande och nyttigare för människorna att inte ge dem Qur’ânen eller Sunnah över huvud taget. I så fall gör Qur’ânen och Sunnah bara skada i religionens fundament.