Dogmen måste studeras ingående

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 29-31

För att kalla till monoteism och cementera den i folks hjärtan krävs att vi inte läser Qur’ân-verser utan att vi också begriper dem ingående. Så var inte fallet under den första generationen. Dels förstod de sig enkelt på arabiska uttryck, dels fanns ingen dogmatisk avvikelse och villfarelse i form av filosofi och skolastik. Därefter uppstod element som krockade med den sunda dogmen. Vårt tillstånd varierar alltså fullständigt från de första muslimernas tillstånd. Vi får inte tro att det är lika lätt att kalla till den korrekta dogmen idag som det var på den tiden. Jag ska ge ett odiskutabelt exempel på det. På den tiden var det enkelt att en följeslagare hör en hadîth direkt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter en efterföljare hör den direkt från en följeslagare och så vidare de tre första förträffliga generationerna. Fanns det något på den tiden som hette Hadîth-relaterad kunskap? Nej. Kritik och beröm då? Nej. Idag måste en student kunna dessa två kunskaper som hör till de kunskaper som vissa muslimer måste besitta. Ty annars kan dagens lärde inte veta vad som är autentiskt och svagt. Det är alltså inte lika enkelt som det var på följeslagarnas tid. Följeslagarna lärde sig av andra följeslagare som hade hyllats av Allâh (´azza wa djall). Det som var lätt förr i världen är inte lätt idag. Kunskapen är inte lika ren och källorna inte lika pålitliga. Således är det viktigt att uppmärksamma och måna om detta och veta att de problem som vi lider av idag inte alls är som problemen förr i världen. Numera finns en dogmatisk förorening som har orsakat problematik och skapat Ahl-ul-Bid´as tvivel som har avvikit från den korrekta dogmen och den sanna metodiken i många namn, däribland kallelse till enkom Qur’ânen och Sunnah, vilket görs av skolastiker.