Dogmatiska böcker för nybörjare

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 94-96

Fråga: Vi vill ha ett program för en nybörjare och ett råd gällande vår vetenskapliga färd. Vad ska en student börja studera och hur ska hans vetenskapliga metod se ut?

Svar: Studenten ska börja med Qur’ânen och se till att memorera den eller åtminstone en stor del av den. Jämte Qur’ânen ska han studera Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Därtill ska han studera arabiska grammatikböcker för att kunna förstå Qur’ânen och Sunnah. Dagens imamer har försett detta lands gymnasier, universitet och instituter med en god och välsignad läroplan. Jag råder ungdomarna att anamma den, ty den hör till det bästa som de lärde har valt för studenterna.

Till de böckerna hör Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) bok ”Kitâb-ut-Tawhîd” med dess förklaring ”Fath-ul-Madjîd”. Den handlar om dyrkan av Allâh och är en nödvändig bok såklart, ty den innehåller sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kall. I den boken har författaren (rahimahullâh) tagit med allt muslimen behöver på det dogmatiska planet. Han har tagit med alla kapitel som utgör religionens grunder och plikter och klargjort sådant som går emot dem av mindre avguderi och liknande.

Sedan kommer Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) bok ”al-Wâsitiyyah”. Trots att den är liten till storlek, hör den till de mest omfattande dogmatiska böckerna som skrivits. Den tar upp tron på Allâhs namn och egenskaper, Domedagen, straff och belöning, sekters avvikelse och det korrekta förhållandet till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och alla andra muslimer. Den är väldig dess lilla storlek till trots. Den som anammar och begriper den omfattar en större del av dogmen. Alla dogmatiska aspekter i boken stöds av bevis. Studera denna värdefulla bok.

Därefter ska studenten gå stegvis framåt när det kommer till dogmen, däribland dyrkan av Allâh, Hans namn och egenskaper, dolda frågor och liknande. Han får lov att gå över till böcker som ”al-Hamawiyyah” och ”at-Tadmuriyyah”. Sedan fortsätter han till ”at-Tahâwiyyah” med dess förklaring av Ibn Abîl-´Izz och andra förklaringar. Den har två förklaringar som visserligen är små, men hör till de mest omfattande. Dessa två förklaringar är skrivna av två stora lärde: Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî – må Allâh benåda dem! De hjälper dig förstå ”at-Tahâwiyyah” samt uppmärksammar de fel som författaren Imâm at-Tahâwî (rahimahullâh) hamnade i. Dessa böcker är så kallade nycklar.