Doften av Yûsuf

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/636)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ

”OCH I samma stund som karavanen avgick, sade deras fader: ”Jag känner doften av Yûsuf – tro nu bara inte att mitt förstånd har blivit omtöcknat!”1

´Abdur-Razzâq sade: Isrâ’îl underrättade mig, från Abû Sinân, från ´Abdullâh bin Abîl-Hudhayl: Jag hörde Ibn ´Abbâs säga:

”I samma stund som karavanen avgick, började en vind blåsa och for med sig doften av Yûsufs skjorta till Yaq´ûb som sade:

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ

”Jag känner doften av Yûsuf – tro nu bara inte att mitt förstånd har blivit omtöcknat!”

Han kunde känna hans doft som sträckte sig en färd motsvarande åtta dagar.”

Detsamma återberättade Sufyân ath-Thawrî, Shu´bah och andra från Abû Sinân, från honom. al-Hasan och Ibn Djuraydj sade:

”Det var cirka 444 km mellan dem och de var åtskilda från varandra i 80 år.”

112:94