Döende make testamenterar till sin fru att gifta sig med en särskild man

Fråga: På sin dödsbädd testamenterade mannen till sin fru att gifta sig med en särskild man som hon inte vill gifta sig med. Skall hon leva upp till hans testamente?

Svar: Nej, det skall hon inte göra. Det är inte hans rätt att testamentera det till henne. En kvinna skall bara gifta sig med mannen som hon önskar. Ingen skall ålägga henne att gifta sig med en individ. Inte ens hennes fader får göra det mot hennes vilja.