Dödsstraff för arbete under sabbaten

Andra Moseboken 35:1

1Mose samlade hela Israels menighet och sade: ”Detta är vad Herren har befallt er att göra: 2Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas. 3Ni skall inte göra upp eld på sabbatsdagen, var ni än bor.”