Dödsannonser i tidningar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Är dödsannonser i tidningar förbjudna?

Svar: Helt klart hör de till den förislamiska tidens jämmer samt ett mycket tydligt exempel på samhällshyckleri. Ju större familj desto större dödsannons. Det är samhällshyckleri. Om Salaf ansåg uppmaning till extraordinär begravningsbön, begravningsprocess och lindning vara en typ av ett förislamiskt jämmer, vad ska man då säga om det som nämns i frågan? Framför allt då vissa tar liknelse av nasaréerna och ramar in dödsannonsen i svart färg. Det kan inte vara mindre från den förislamiska tiden.