Dödsängelns fråga till den döde

Fråga: Frågar Dödsängeln den döde i samband med döden eller efter begravningen?

Svar: Det är inte Dödsängeln som frågar slaven. Hans enda uppgift är att ta själen. Det är Munkar och Nakîr som frågar den begravde. De frågar den döde när han har begravts. Då kommer de till honom och frågar honom.