Dödliga profeter

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/580-581)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

“MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och sändebud har kommit och gått före honom.”1

Denna vers uppenbarades i samband med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev sårad i striden vid Uhud varvid Satan ropade: “Muhammad har stupat!” Vissa muslimer blev då omotiverade medan någon sade: “Muhammad har stupat. Sträck fram era händer för de är era bröder.” Andra sade: “Om han hade varit ett sändebud skulle han aldrig ha stupat.” Då avfärdade Allâh dem och sade att han är bara ett sändebud som har föregåtts av tidigare sändebud. Hans (ta´âlâ) ord:

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

“… och sändebud har kommit och gått före honom….”

är sändebudets egenskap. Förmodligen tyckte de att det var orimligt att han skulle dö varför de bekräftade två egenskaper åt honom: budskap och odödlighet. Då avvisade Allâh dem genom att påpeka att han är bara ett sändebud och att sändebud inte är odödliga.

13:144