Dödlig sjukdom under Ramadhân

Fråga: En man fastade inte Ramadhân på grund av en sjukdom som han dog av. Vad gäller nu?

Svar: Ingenting. Om han insjuknar såtillvida att han inte kan fasta, behöver han inte fasta. Inte heller behöver någon fasta å hans vägnar. Alltså, om han inte klarar av att ta igen dagarna och dör av sjukdomen, skall ingen fasta å hans vägnar.