Döda som får förtalas

al-Bukhârî sade:

1393 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.”

Hadîthen har brukats som bevis för att allt förtal av döda är förbjudet. Det har redan angivits att dess generalisering är specificerad. Det mest korrekta som har sagts gällande hadîthen är att hädarnas och syndarnas döda får nämnas negativt i varnande och skräckinjagande syfte. De lärde är enade om att kritiserade återberättare får kritiseras, oavsett om de är levande eller döda.