Döda hörde sina profeter tala till dem

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ

”Han lämnade dem med orden: “Jag framförde min Herres budskap till er, mitt folk, och gav er goda råd. Men ni tycker inte om rådgivare.”1

Här fördömde Sâlih (´alayhis-salâm) sitt folk efter att Allâh hade likviderat dem på grund av deras motstridighet, uppresning, förkastning av sanning och prioritering av blindhet framför vägledning. Sâlih talade till dem efter deras död. De kunde höra honom fördöma och förkasta dem.

Samma sak har bekräftats om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter hans seger i Badr där han stannade kvar tre dagar efter slaget. Den sista natten red han fram till brunnen i Badr och sade:

”Abû Djahl bin Hishâm! ´Utbah bin Rabî´ah! Så-och-så! Har ni fått se att er Herres löften var sanna? Jag har fått se min Herres löften besannas.” Då sade ´Umar: ”Allâhs sändebud! Varför talar du till lik?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vid Honom i Vars hand min själ ligger. Ni hör mig inte bättre än vad de gör, men de kan inte svara.”2

I biografierna står det att han sade till dem:

”Så uselt folk ni var mot er profet! Ni beljög mig medan andra betrodde mig! Ni utvisade mig medan andra mottog mig! Ni bekrigade mig medan andra stödde mig! Så uselt folk ni var mot er profet!”

Detsamma sade alltså Sâlih (´alayhis-salâm) till sitt folk:

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

“Jag framförde min Herres budskap till er, mitt folk, och gav er goda råd.”

Ni gagnades dock inte av det, ty ni varken älskar sanningen eller följer rådgivare:

وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ

”Men ni tycker inte om rådgivare.”

Vissa Qur’ân-uttolkare har sagt att varje profet vars samfund likvideras flyttar till Haram i Makkah – och Allâh vet bättre.

17:79

2al-Bukhârî och Muslim.