Död på havet

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/459)

643 – Jag läste för min fader:

En person dör ute på havet och besättningen hinner inte i land för att begrava honom.”

Han svarade:

Liket ska tvättas, balsameras och lindas. Därefter ska en tyngd fästas runt dess fötter. Efteråt ber man begravningsbön för det och kastar det i vattnet.”