Dockor och leksaker

Publicerad: 2010-01-18
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: al-Djawâb al-Mufîd fî Hukm-it-Taswîr, sid. 20-23

 

Vad gäller avbildade leksaker som liknar levande varelser med själar, har de lärda skilda åsikter huruvida det är tillåtet för flickor att leka med dem eller inte. Det har rapporterats autentiskt i al-Bukhârî och Muslim att ´Â’ishah sade:

”Jag brukade leka med dockor hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag hade väninnor som brukade leka med mig. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade komma hem, försvann de. Han brukade låta dem leka med mig.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade i ”Fath-ul-Bârî”:

”Vissa människor har använt denna hadîth för att bevisa att det är tillåtet att leka med dockor och leksaker för att flickorna skall leka med dem. Denna hadîth har specificerat det generella bildförbudet. Detta har al-Qâdhî ´Iyâdh beslutat och han sade att majoriteten har denna åsikt. De anser det vara tillåtet att sälja leksaker till flickor för att träna dem att ta hand om deras hem och barn. Han sade att vissa säger att det är avskaffat. Det är Ibn Battâls åsikt. Ibn Abî Zayd rapporterade från Mâlik att han sade att det är avskyvärt för fadern att köpa bilder till sin dotter. Byggt på det sade ad-Dâwûdî att frågan är avskaffad.

Ibn Hibbân skrev följande rubrik i sin bok:

”Tillåtelsen för små flickor att leka med leksaker”.

Det gjorde även an-Nasâ’î som skrev:

”Tillåtelsen för en man att låta sin hustru leka med dockor”.

Han inskränkte det dock inte till en ung hustru, vilket är anmärkningsvärt.

al-Bayhaqî sade efter att ha rapporterat denna hadîth:

”Det har rapporterats autentiskt att det är förbjudet att ha bilder. Detta betyder att ´Â’ishahs tillåtelse var före förbudet.”

Detta är även Ibn-ul-Djawzîs åsikt.”

Om du vet vad Hâfidh har sagt, inser du att det är säkrare att undvika avbildade leksaker eftersom frågan innehar tvivel. Det är möjligt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät henne leka med dockor innan det blev förbjudet. I sådana fall, är handlingen avskaffad. Det är även möjligt att fallet är specificerat, vilket är majoritetens åsikt, för att träna flickorna.

Baserat på detta tvivel, är det bättre att undvika denna handling.