Dö om du vill!

Yahyâ bin ´Awn sade:

“Jag och Suhnûn besökte Ibn-ul-Qassâr som låg sjuk. Suhnûn sade till honom: “Varför är du orolig?” Han sade: “På grund av döden och för att jag skall komma till Allâh.” Han sade: “Tror du inte på sändebuden, Domedagen, räkenskapen, paradiset, helvetet, att Abû Bakr och därefter ´Umar är samfundets bästa människor, att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal, att Allâh skall beskådas på Domedagen, att Han har rest Sig över tronen och att det är otillåtet att revoltera mot ledarna ehuru de är orättvisa?” Han sade: “Jo, vid Allâh!” Då sade Suhnûn: “Dö om du vill. Dö om du vill.”