Djurens rättigheter börjar med islam

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/67-69)

30 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Medan en hund gick runt en brunn och höll på att dö av törst, fick en israelitisk slampa syn på den varpå hon tog av sig sin strumpa, fyllde den med vatten och gav den att dricka. På grund av det blev hon förlåten.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och Ahmad via Muhammad bin Sîrîn, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Nedan följer fler exempel på att djur ska behandlas vänligt:

1 – al-Musayyib bin Dâr sade:

“Jag såg ´Umar bin al-Khattâb slå en kamelägare och säga: “Varför lastar du på din kamel något den inte kan bära?”

2 – ´Âsim bin ´Ubaydillâh bin ´Âsim bin ´Umar bin al-Khattâb sade:

“En man tog ett lamm för att slakta det och började vässa sin kniv. ´Umar slog till honom med sin piska och sade: “Torterar du en själ? Kunde du inte göra detta innan slakten?”

3 – Muhammad bin Sîrîn sade:

“´Umar (radhiya Allâhu ´anh) såg en man släpa ett lamm till slakt varvid han slog till honom med en piska och sade: “För den fint till döden!”

4 – Wahb bin Kaysân sade:

“Ibn ´Umar såg en herde valla får på en ofin plats. Då Ibn ´Umar visste att det fanns bättre betesmarker sade han till honom: “Ve dig, herde! Förflytta dem! Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock.”1

5 – Mu´âwiyah bin Qurrah sade:

“Abûd-Dardâ’ hade en kamel vid namn Damûn. Varje gång han lånade ut den sade han: “Låt den inte bära mer än så och så. Den klarar inte av mer än så.” När kamelen låg inför döden sade han: “Damûn! Var inte min motståndare imorgon hos min Herre. Jag lastade bara på dig det du kunde bära.”

Allt detta bevisar hur de första muslimerna var påverkade av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud om djurens rättigheter. Det är ett klart bevis för att islam lade grunden till djurens rättigheter. Till skillnad från vad ignoranter tror är det inte otrogna européer som har gjort det. Djurens rättigheter har de i själva verket fått från de första muslimerna varefter de har töjt på de rättigheterna och ordnat statliga system för djuren till en sådan grad att djurens rättigheter har blivit ett utmärkande drag för dem. Ignoranter tror till och med att det är typiskt för européer att måna om djurens rättigheter. De har låtit sig luras av att det knappast finns ett muslimskt land som efterlever detta system, då muslimska länder borde egentligen vara de första som har det.

1al-Bukhârî (7138) och Muslim (1829).