Djur som inte får offras till Udhhiyah

994 – Mâlik rapporterade från ´Amr bin al-Hârith, från ´Ubayd bin Fayrûz, från al-Barâ’ bin ´Âzib som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om vilka djur som skall undvikas till Dhahâyâ. Han visade med sin hand och sade: ”Fyra.” al-Barâ’ visade med sin hand och sade: ”Min hand är kortare än Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand: ”Det som haltar klart och tydligt. Det som är enögt klart och tydligt. Det som är sjukt klart och tydligt. Det magra.”

Angående de i hadîthen fyra omnämnda bristerna, råder det samstämmighet om dem. Jag känner inte till att de lärda är oense om dem. Det är allmänt känt att brister som har samma betydelse som dessa är inkluderade. Om det inte är tillåtet att offra det enögda djuret, är det ännu mindre otillåtet att offra det blinda djuret. Om det inte är tillåtet att offra det haltande djuret, är det ännu mer otillåtet att offra djuret utan ben och så vidare.

I hadîthen finns även bevis för att det är tillåtet att offra djuret med en enkel sjukdom. Detsamma gäller det lätt haltande lammet som hinner med de andra djuren. Detta baseras på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det som haltar klart och tydligt… Det som är sjukt klart och tydligt.”

Detsamma gäller om det skulle finnas en liten fläck i ögat:

”Det som är enögt klart och tydligt.”

Detsamma gäller det smala djuret som inte är alltför smalt:

”Det magra.”