Djur i moskén

al-Bukhârî sade:

63 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Sa´îd som är al-Maqburî, från Sharîk bin ´Abdillâh bin Abî Namir som berättade att han hörde Anas bin Mâlik säga:

”Under tiden som vi satt i moskén med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man in med en kamel. Han fick den att gå ned på knäna i moskén. Sedan knöt han fast den…”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att ha boskap i moskén. Är det ett villkor att djurets spillning och urin är rena? Ja, det är det om det skall vistas i moskén. Om det bara skall gå igenom så fanns det hundar på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid som gick in och ut ur hans moské. För att det skall vistas i moskén måste dock dess urin och spillning vara rena.