Djinnernas bostäder

Fråga: Var bor djinner?

Svar: De varierar. Rättfärdiga djinner bor i moskéer och bra platser. Osunda och smutsiga djinner bor i toaletter, sopställen och smutsiga platser. De varierar med andra ord.