Djinnerna är skapade av elden

Fråga: Vad är djinnerna skapade av?

Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skapade djinnerna av en bländande eldslåga. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

”Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl, och djinnerna har Han skapat av en bländande eldslåga.”1

Det vill säga av utkanten på den rena elden. Ibn Kathîr sade när han förklarade denna vers:

”Allâh (ta´âlâ) nämner hur Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl, och djinnerna av en bländande eldslåga, det vill säga av lågans kant. Så sade adh-Dhahhâk. Ibn ´Abbâs, och även adh-Dhahhâk, sade att det betyder att de är skapade av det vackraste av eldslågan. Han sade också att det betyder att de är skapade av ren eld.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna är skapade av ett ljus. Djinnerna är skapade av en bländande eldslåga. Âdam är skapad liksom det har beskrivits för er.”

Rapporterad av Muslim.

Och Allâh vet bättre.

155:14-15