Djinner är som vi

Allâh (´azza wa djall) berättade att djinnerna sade:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا

Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.”1

Det vill säga olikartade grupperingar och varierande sorter. Mudjâhid sade:

De syftade på muslimer och otrogna.”

En annan åsikt är att de åsyftade sekter. al-Hasan och as-Suddî sade:

Djinner är som ni; vissa är Qadariyyah, Murdji’ah och Râfidhah.”

Ibn Kaysân sade:

Uppdelningar och sekter, varje sekt har sin dogm liksom människornas dogmer.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

Olika färger.”

Abû ´Ubaydah sade:

Olika sorter.”

172:11