Djilbâb läggs på kvinnans huvud och inte på hennes axlar

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/ls–14330811.mp3

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan lägger sin ´Abâ’ah på axlarna?

Svar: En ´Abâ’ah skall inte läggas på axlarna. När kvinnan går ut lägger hon sin ´Abâ’ah på huvudet. Den skall vara omfattande och täcka hela hennes kropp. Den skall vara ovanpå kläderna. ´Abâ’ah, Djilbâb och Malâ’ah läggs ovanpå kläderna som en säkerhetsåtgärd. Om det skulle finnas någon försköning på kläderna, täcks den av Djilbâb och ´Abâ’ah.