Djibrîls närhet till Muhammad

Allâh (´azza wa djall) sade:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

”… som en av de allra mäktigaste lär honom, stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad över horisonten; därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare. Så uppenbarade Han det Han ville uppenbara för Sin slav. ”1

Allâh berättar hur den här läraren uppenbarade sig över horisonten, hur han närmade sig Allâhs sändebud och hur Allâhs uppenbarelse gick till. Allâh (subhânah) framställer för de troende hela processen alltifrån att Djibrîl stiger ned från Allâh tills att han visar sig i horisonten tills att han närmar sig Allâhs sändebud och sedan uppenbarar för honom det som Allâh har befallt skall uppenbaras. Det är precis som att de troende ser honom stiga ned från himlen, visa sig i horisonten, stiga ned och närma sig Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tilltala honom med Allâhs befallning ”Din Herre har befallt dig det och det…”. Allâh (subhânah) har nämnt denna närhets avstånd och att det är två båglängders avstånd eller ännu närmare. Det är inget tvivel, utan endast ett bestyrkande för att visa att det inte är längre än två båglängders avstånd.

153:5-10