Djibrîls fader enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Enligt al-Djîlî (d. 826) är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader till Djibrîl och grunden till världen. Han sade:

”Det första intellektet tillskrivs Muhammad. Allâh skapade Djibrîl (´alayhis-salâm) från honom i evigheten. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är alltså fader till Djibrîl och grunden till hela världen.”1

1al-Insân al-Kâmil (2/20).