Djibrîl och Farao

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3107-3108)

3107 – ´Abd bin Humayd berättade för oss: al-Hadjdjâdj bin Minhâl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Alî bin Zayd, från Yûsuf bin Mihrân, från Ibn ´Abbâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Allâh dränkte Farao sade denne:

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

“Jag tror att ingen sann gud finns utom Den som Israels barn tror på.”1

Djibrîl sade: ”Om du bara hade sett mig, Muhammad. Jag tog lera från havet och täppte igen hans mun med den, ty jag fruktade att han skulle benådas.”2

Hadîthen är god.

3108 – Muhammad bin ´Abdil-A´lâ as-San´ânî berättade för oss: Khâlid bin al-Hârith berättade för oss: Shu´bah underrättade oss: ´Adî bin Thâbit underrättade mig, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Djibrîl (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) täppte igen Faraos mun med lera utav fruktan för att denne skulle säga att det inte finns någon sann gud förutom Allâh varefter Allâh hade benådat honom – eller utav fruktan för att Allâh skulle benåda honom.”3

Denna hadîth är god, autentisk och främmande från detta håll.

110:90

2Autentisk via nästkommande hadîth enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3107).

3Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3108).