Djävlarnas natur

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/49)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

”Och dessförinnan skapade Vi djinnerna av ökenvindens eld.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Det vill säga djinnernas fader liksom Âdam är människornas fader.”

Qatâdah sade:

”Det vill säga Iblîs som skapades innan Âdam.”

Det sägs också att (الْجَآن) är djinnernas fader medan Iblîs är djävlarnas fader. Djinner består av såväl muslimer som otrogna, de lever och de dör. Å andra sidan saknas muslimska djävlar och de dör först när Iblîs dör. Wahb sade:

”Vissa djinner förökar sig, äter och dricker, precis som människor, medan andra djinner är som vinden och varken äter, dricker eller förökar sig.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

مِن نَّارِ السَّمُومِ

Ordet (السَّمُوم) åsyftar en varm vind som tränger in i människans porer och dödar henne. Det sägs att (السَّمُوم) används på dagen och (الحرور) på natten. al-Kalbî berättade att Abû Sâlih sade:

”Det är en eld utan rök. Kometerna kommer från den. Den befinner sig mellan himlen och Ridån.”

En annan teori är att (السَّمُوم) är eldslåga. Det har även sagts att (السَّمُوم) åsyftar helvetets eld.

115:27