Djävlarna kan inte höra uppenbarelsen som änglarna förmedlar till profeterna

Djävlarna kan inte knycka uppenbarelsen som änglarna förmedlar till profeterna. De är avskärmade från att höra den även om de klarar av att knycka något av det som änglarna i den ned nedersta himlen talar om vad som kommer att ske. Allâh har skyddat Sin uppenbarelse till profeterna från djävlarna så att de inte kan knycka eller höra något från den.