Djamâ´at-ut-Tablîgh är innovatörer var de än är

Djamâ´at-ut-Tablîgh är avvikande innovatörer som håller fast vid Qâdiriyyah-orderns och andras metodiker. Att gå ut på utflykt med dem är inte för Allâhs sak, utan för Ilyâs sak. De kallar inte till Qur’ânen och Sunnah. De kallar till sin Shaykh Ilyâs.

Att gå ut och avse att kalla till islam hör till kamp för Allâhs sak. Det är dock inte Djamâ´at-ut-Tablîghs kall. Jag känner till Djamâ´at-ut-Tablîgh sedan en lång tid tillbaka. De är innovatörer var de än är; Egypten, Israel, Amerika eller Saudiarabien. Alla är de fastbundna vid sin Shaykh Ilyâs.