Djamâ´at-ut-Tablîghs utgång är en innovation

Fråga: Vad är domen för att lämna de lärdas föreläsningar för att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Svar: Denna utgång (Khurûdj) är inte föreskriven. Varken Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans renläriga kalifer (radhiya Allâhu ´anhum) har föreskrivit något sådant. Handlingen är en innovation. Den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som utför en handling som inte stämmer överens med våra angelägenheter får den avvisad.”1

I en annan formulering står det:

“Den som inför något obehörigt till våra angelägenheter får den avvisad.”2

Religionen fullbordades innan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död utan att denna typ av utgång existerade. Det kan tyckas att handlingen består av lydnad och fördelar. Men i och med att dess uppbyggnad inte stämmer överens med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) angelägenheter, så är den avvisad.

1 Muslim (1718).

2 al-Bukhârî (2698) och Muslim (1718).