Djamâ´at-ut-Tablîghs utflykt är inte för Allâhs sak

Fråga: Det finns ett gäng Djamâ´at-ut-Tablîgh i moskén i den här staden. Jag bor med en student i studenthem och blir förvirrad ibland. Vissa bröder kommer och besöker mig och frågar om jag skall följa med Djamâ´at-ut-Tablîgh på utflykt. Andra avråder mig från det och säger att de är innovatörer och att man hjälper till innovationer om man går ut med dem och de nämner innoverade saker och så vidare. Är det tillåtet att gå ut med dem eller är det en innovation?

Svar: Nej, jag råder dig att inte gå ut med dem. De har först och främst ingen kunskap om islam. De har ingen kunskap om traditionell islam för att inte tala om Salafs islam. De bryr sig om denna kvantitetsbaserade utflykt. Deras kvantitet motsvarar inte en lärd person. Därför råder jag både dem och dig att sitta i moskéerna och studiecirklarna i vilka Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah studeras. Detta är det obligatoriska.

Vad gäller Djamâ´at-ut-Tablîghs utflykt, så är det ett modernt sätt som denna grupp är ensam om. Denna grupp kallar jag för ”denna tids Sûfiyyah”. Det betyder att det är en grupp som har ärvt en del från Sûfiyyah och försökt ändra på fasaden som inte innehades av de tidiga Sûfiyyah. Ändringen ligger med andra ord i denna ordning som de kallar för ”utflykt för Allâhs sak”. Denna utflykt hör inte till Allâhs sak. Den hör som sagt till innovationerna. Muslimerna har levt i fjorton århundraden och aldrig någonsin har det funnits en generation, och framförallt inte under de tre första, som ger sig ut för Da´wah då man själv är i behov av Da´wah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade skicka iväg lärda följeslagare som Mu´âdh bin Djabal, ´Alî bin Abî Tâlib, Abû Mûsâ al-Ash´arî, Dihyah al-Kalbî och andra. Han brukade alltså skicka ut lärda för att lära muslimerna. Att gå ut tio tjugo personer, vilket Djamâ´at-ut-Tablîgh gör, är en nyinförd fråga. Du har förmodligen hört sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Håll er borta från de nyinförda frågorna. Varje nyinförd fråga är en innovation. Varje innovation är en villfarelse.”

I en annan hadîth sägs det:

”Varje villfarelse är i Elden.”