Djamâ´at-ut-Tablîghs policy

Fråga: Vi skulle vilja att ni klargör för oss Djamâ´at-ut-Tablîghs realia och deras negativa och positiva sidor.

Svar: I och med att tiden är knapp, är det omöjligt att detaljera svaret. Men deras troslära sammanfattas av att de lovar fyra Sûfî-sekter tro och lydnad. De tror på panteism och att Allâh är inkarnerad i skapelserna som människor, apor, grisar, hönor och så vidare. De tror på panenteism och att det inte finns någon skillnad mellan Skaparen och skapelsen. De anser att Herren är tjänaren och att tjänaren är Herren. Denna lära finns i dessa sekter som Djamâ´at-ut-Tablîghs löfte om tro och lydnad baseras på.

De följs av människor som de inte låter nå denna nivå. Djamâ´at-ut-Tablîgh använder sig av dem som soldater och försvarare. Djamâ´at-ut-Tablîgh består antingen av herrar som får reda på deras troslära, eller också underlägsna slavar och soldater som inte vet något.

För Djamâ´at-ut-Tablîgh räcker det att de får deras kärlek och lojalitet för att försvara deras ledare och heder och strida mot Ahl-us-Sunnah.