Djamâ´at-ut-Tablîghs fruar och Da´wah

Fråga: Vad är domen för att kvinnan går ut för att kalla till islam, vilket vissa från Djamâ´at-ut-Tablîgh gör när de tar med sig sina fruar. Är detta tillåtet?

Svar: Detta är ytterligare en innovation som vi inte har hört talas om.

För ett par år sedan, började vissa människor kalla tjejerna som går ut religiösa fakultet för ”kvinnliga kallare” (Dâ´iyât). Sen när började det finnas kvinnliga kallare i islam? De troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade en förståelse och kunskap som var större än många av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares. Därav kände de till hennes förträfflighet och företräde inom detta fält. Ty hon var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) orörda hustru och hustrun som han älskade mest, vilket han själv bekräftade. Trots det reste hon inte för Da´wah. Hon gick inte ut på detta vis.

Jag antydde tidigare ett exempel, vilket räcker för den kloke, och att en grupp okunniga människor beger sig iväg på detta vis, ledda av en lärd eller någorlunda lärd. Vi rådde dem, och gör det fortfarande, att handla utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ett folk enas inte i ett av Allâhs hus för att läsa Allâhs bok, utan att…”

Vi råder dem alltid detta istället för denna utflykt som inte har gjorts av någon under fjorton århundraden. Jag säger inte bara att de första Salaf inte gjorde detta. Ingen har någonsin gjort det. Aldrig någonsin har en lärd gått ut med tio, tjugo eller trettio personer, för att förkunna kallet. Förkunnandet av kallet kräver lärda, inte olärda. Jag brukade råda dem att hålla sig till en moské för att läsa och studera Allâhs bok så att de producerar en lärd person så att han inte läser fel när han predikar och citerar Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth. Detta hör vi dock oerhört ofta. Vi rådde dem att hålla sig till moskéerna och studera.

Vi klagade på att olärda män går ut för att kalla. Rätt som det är chockas vi av att det har smittat av sig till kvinnorna. Vet de inte att Allâh (´azza wa djall) har uppenbarat en klar vers i Qur’ânen i vilken Han tilltalar samfundets kvinnor genom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّوَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

”Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden.”1

Att stanna i hemmen betyder att man inte går ut ur dem. Och om man skulle vara i behov av att gå ut, skall man se till att inte dra till sig uppmärksamheten som man gjorde under den hedniska tiden.

Vet de inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att det är bättre för kvinnan att inte gå till moskén för att be med samlingen? Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Deras hem är bättre för dem.”

Faktum är att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade vetat vad kvinnorna har infört efter honom, skulle han ha förbjudit dem att komma till moskéerna.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med en måttlig islam:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund.”2

Det finns ingen överdrift eller underdrift. Det rör sig endast om en måttlig väg. Han förbjöd inte kvinnorna att be i moskéerna, men han sade:

”Deras hem är bättre för dem.”

Han förbjöd det inte för dem då en kvinna kan behöva be i moskén för att höra en tillrättavisning eller lära sig och i synnerhet när det finns brist på lärare och studenter.

1 33:33

2 2:143