Djamâ´at-ut-Tablîghs fastställda Da´wah-period är en innovation

Fråga: Anses det vara en klandervärd tillgjordhet eller en uppoffring för det goda att förpliktiga människorna att gå ut i Da´wah i fyra dagar, en hel månad och fyra månader?

Svar: Det hör till innovationerna. Detta är inte bara en klandervärd tillgjordhet, utan även en innovation. Det hör till Sûfiyyahs innovationer. Da´wah har inget bestämt antal dagar, fyra månader och så vidare. Allt det hör till innovationerna som Allâh inte har sänt ned något bevis för.