Djamâ´at-ut-Tablîgh och boken Fadhâ’il-ul-A´mâl

Fråga: Shaykh Muhammad Zakariyyâ [al-Kândahlawî] tillhör de kändaste lärda i Indien och Pakistan och framförallt bland Djamâ´at-ut-Tablîgh. Han har författat flera verk. Ett av dem är boken ”Fadhâ’il-ul-A´mâl”. Denna bok läses i Djamâ´at-ut-Tablîghs religiösa cirklar. Gruppens medlemmar ser på denna bok som på al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och andra. Jag var med dem innan. Under tiden som jag läste ur denna bok, fann jag sagor som jag hade svårt för att förstå och tro på. Därför skickar jag detta till er kommitté så att ni löser mitt problem. En av sagorna som nämns är sagan om Ahmad ar-Rifâ´î då han skriver:

”Efter att han hade vallfärdat, besökte han sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och läste poesiverser framför sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Rätt som det var, kom sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) högra hand ut ur graven och han kysste den.”

Rapporterat av as-Suyûtî i ”al-Hâwî”. Han nämnde att 90.000 muslimer var på plats och däribland Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî. Baserat på detta vill jag fråga er följande:

1 – Är denna saga sann?

2 – Om den inte är det, undrar jag om det är tillåtet att förrätta bönen bakom en person som rapporterar den och tror på den? Är det tillåtet för honom att leda bönen?

3 – Är det tillåtet att läsa dessa böcker i religiösa cirklar i moskéerna. Denna bok läses i Djamâ´at-ut-Tablîghs moskéer i Storbritannien och den är även känd i Saudiarabien och i synnerhet i al-Madînah då författaren levde en längre tid i al-Madînah.

Svar: Sagan är falsk och saknar grund. I regel rör sig inte den döde, profet såväl som icke-profet, genom att sträcka ut sin hand eller på något annat sätt. Det stämmer alltså inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sträckte ut sin hand till ar-Rifâ´î eller till någon annan. Det är endast en inbillning och föreställning som saknar äkthet. Det är inte tillåtet att tro på den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sträckte inte ut sin hand till Abû Bakr, ´Umar eller till någon annan följeslagare för att inte tala om till människorna efter dem. Man skall inte luras av att as-Suyûtî nämner detta i sin bok ”al-Hâwî”. Han nämner allt möjligt i sina böcker.

Det är inte tillåtet att förrätta bönen bakom en person som tror på denna saga då han tror på myter och har en bristfällig lära.

Det är inte tillåtet att läsa böcker som ”Fadhâ’il-ul-A´mâl” på grund av de myter och påhitt som  de består av, oavsett om det sker i moskéerna eller på andra platser. Ty dessa böcker vilseleder människor och sprider myter bland dem.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh

´Abdullâh bin Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd