Djamâ´at-ut-Tablîgh gör större skada än nytta

Ingen kan någonsin neka att Djamâ´at-ut-Tablîgh påverkar en stor del av lekmännen. Däremot är Allâh missnöjd med denna påverkan och inte heller kallade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till den. Den handlar om att få folk att börja förrätta bönen och lämna spriten. Det råder inga tvivel om att detta är en välfärd som har sin påverkan. Men om en riktig kallare lägger ned energi på att kalla dem, eller andra, till det som är anledningen till att sändebuden har sänts och skrifter har uppenbarats, nämligen Tawhîd, säger de:

”Vi vill inte att människorna splittras.”

Dessa människor gör mer skada än nytta.