Djamâ´at-ut-Tablîgh är Sûfiyyah och en opålitlig grupp

Fråga: Jag känner ett par personer som var syndiga förr. De gick ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh och Allâh lät dem gagna andra. Till följd därav blev dessa praktiserande och började söka kunskap. Är det rättvist att förtala den här gruppen?

Svar: Ja. Gruppen är Sûfiyyah. Dess grund är i Sûfiyyah från Pakistan. Det finns till och med gravdyrkare bland dem. De är från Deoband och de flesta Deobandiyyah är gravdyrkare. Den här gruppen är inte pålitlig. Gör dem inte sällskap. Håll er till dem som håller fast vid Tawhîd och gruppen som håller fast vid Tawhîd i det här välsignade landet och lov och pris tillkommer Allâh. Titta inte efter grupper och metodiker som kommer från utlandet. Vår metodik är Qur’ânen och Sunnah. Det är de som är ålagda att dra nytta av oss och inte vi av dem. Vi har ingen felaktig metodik. Vår metodik är Tawhîd och den sanna trosläran som är baserad på Qur’ânen och Sunnah och det sanna kallet. Det är alltså de som är ålagda att dra nytta av oss och vi inte av dem.