Djamâ´at-ut-Tablîgh är inte på sändebudets väg

Fråga: Djamâ´at-ut-Tablîgh säger att de kallar till islam på samma sätt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och argumenterar med hans ord:

”Förkunna från mig om det så skulle vara ett enda budskap.”

De säger att de endast gör det sändebuden gjorde. Hur svarar man på det?

Svar: Ja, det stämmer om ni kallar till Tawhîd. Sändebudets kall började med Tawhîd. Lär ni människorna Tawhîd och förbjuder ni dem avguderi? I detta fall följer ni sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Men ni låter inte bara bli att kalla till Tawhîd. Därtill lockar ni från det och kör iväg och hotar dem som kallar till Tawhîd. Ni följer alltså inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg.