Djamâ´at-ut-Tablîgh är denna tids Sûfiyyah

Fråga: Vad anser du om Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Svar: Djamâ´at-ut-Tablîgh? Det kommer att uppehålla oss från maten. Därför är det bästa talet det som är kort och koncist.

Djamâ´at-ut-Tablîgh är denna tids Sûfiyyah. Djamâ´at-ut-Tablîgh är denna tids Sûfiyyah. Om du har kännedom om Sûfiyyah och att de har avvikit från den islamiska Sharî´ahn, så är de Sûfiyyah men en aning utvecklade av nuläget.