Djamâ´at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn och Hizb-ut-Tahrîr bryr sig inte om trosläran

Djamâ´at-ut-Tablîgh bryr sig inte om att korrigera troslärorna. Varför talar vi under alla dessa sittningar och år om att man måste rensa islam på obehörigheter och undervisa rätt islam?

Djamâ´at-ut-Tablîghs högste tar aldrig på sig denna plikt. Istället har han låtit var och en i gruppen tro på det de vill. Detta är inte tillåtet i islam. Vad hände med att religionen är ett råd? Vad hände med att påbjuda gott och förbjuda ont?

Om Djamâ´at-ut-Tablîgh ser en person förrätta bönen utmed sin rättsskola, kommer de inte att säga att det är Sunnah att be på ett annat sätt. Nej, de vill inte splittra muslimerna.

Om de ser sin muslimske broder göra Tawâf runt en grav, gör de kanske samma sak för att inte tala om att de inte kommer att fördöma honom. Varför inte? Det är en politik för att kunna få med personen till metodiken och gruppen. Är detta sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall? Allâh säger i Qur’ânen:

وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ

”Och om Vi inte hade gjort dig stark i tron, hade du kunnat gå dem litet till mötes. Vi skulle i så fall ha fördubblat ditt straff i detta liv och fördubblat det efter döden.”1

Detta sades till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh varnade honom för att gå avgudadyrkarna till mötes om det så skulle vara lite. Är det inte avuderi att göra Tawâf runt en grav? Hur kan vi acceptera det? Den här politiken stämmer överens med de otrogna och deras metodik. Till deras politik hör att målet främjar medlet. Om jag får en person till religionen på detta vis, tar jag ett steg framåt och ett steg bakåt. Det är sant att jag får honom att förrätta bönen, men hans bön och hjärta är knutet till avguderi. Varför bryr de sig då inte om trosläran?

Vi vet alla – det finns ingen skillnad mellan grupperna inom detta då Qur’ânen är bevarad – att sändebudens kall började med:

أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Dyrka Allâh och håll er borta från avguderi!”2

Börjar Djamâ´at-ut-Tablîgh sitt kall med:

أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Dyrka Allâh och håll er borta från avguderi!”?3

Börjar al-Ikhwân al-Muslimûn med det? Börjar Hizb-ut-Tahrîr med det? Aldrig! Aldrig! Aldrig! Därför finns det ingen nytta av dessa sekter. Vår Herre kan vägleda tusentals, om inte miljontals, via en enda person för att han färdas på den raka vägen.

Således råder vi att det inte skall finnas partiväsen i islam och att muslimerna är ett enda samfund. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor.”4

Detta samfund kan inte vara det bästa så länge det inte återvänder till det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde. Den som följer dem kommer inte att ångra sig.

Jag tror att majoriteten av dessa gruppers anhängare, vilkas partiväsen och grupperingar vi inte alls godkänner, är uppriktiga. Däremot är endast ett fåtal av deras ledare uppriktiga. Jag säger inte att alla är ouppriktiga, men de flesta.

1 17:74-75

2 16:36

3 16:36

4 2:143