Djahms lögn

Hâfidh Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Jag hörde Muhammad bin Sâlih bin Hâni’ säga: Jag hörde Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah säga: Jag hörde Abû Qudâmah säga: Jag hörde Abû Mu´âdh al-Balkhî säga:

Jag läste för Djahm vid vägskälet till Tirmidh. Han kom från Kûfah och var vältalig. Någon kunskap hade han inte och heller brukade han sitta med de lärde. En gång satt han med skolastiker som sade till honom: ”Beskriv din Herre som du dyrkar.” Han gick hem och kom ut först efter flera dagar. Sedan sade han: ”Han är denna luft, med allting och i allting. Ingenting undkommer Honom.” Allâhs fiende har ljugit. Allâh är ovanför himlen ovanför tronen, såsom Han har beskrivit Sig själv.”