Djahmiyyahs Tawhîd

Den andra sortens Tawhîd är Djahmiyyahs Tawhîd. Den härrör från filosofernas Tawhîd och går ut på att dementera Herrens (ta´âlâ) egenskaper däribland talet, orden, hörseln, synen, livet, Hans höghet över tronen, ansiktet och händerna.

Denna Tawhîd är baserad på att förneka Hans (subhânahu wa ta´âlâ) namn och egenskaper.