Djahmiyyahs svansar

753 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Denna hadîth med denna formulering är både autentisk och mångfaldigt återberättad, något som bekräftas av de lärde. En av dem var Ibn ´Abdil-Barr som sade:

Denna hadîth är bekräftad och dess berättarkedja är autentisk. Ahl-ul-Hadîth är inte oense om dess äkthet. Den har återberättats från många håll och på olika sätt. Pålitliga återberättare har rapporterat den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen bevisar också att Allâh (´azza wa djall) är i höjden, ovanför tronen och de sju himlarna, vilket Samlingen säger. Den är deras bevis mot Mu´tazilah och Djahmiyyah som säger att Allâh (´azza wa djall) är överallt och inte ovanför tronen.”2

Bland dem finns deras svansar som tillsynes gör Takfîr på dem för deras dogm och sedan konkret uttalar sig på ett än värre sätt då de förnekar Hans (ta´âlâ) existens. Ty de beskriver Honom som det obefintliga beskrivs och säger att Han är varken innanför skapelsen eller utanför den. Fjärran är Allâh från vad de orättfärdiga säger!

1al-Bukhârî (7494) och Muslim (758).

2at-Tamhîd (7/128-129).